dnes je 4.12.2023

Input:

Vzor D: Zápis o předání a převzetí vkladu

4.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Zápis o předání a převzetí vkladu

Mgr. Markéta Káninská

Stáhnout vzor

Zápis o předání a převzetí vkladu

Účastníci:


XYZ s.r.o.,

IČ: 123 45 678,

se sídlem 251 01 Říčany, Smiřických 41,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 67961, jejímž jménem jedná Ludvík Kos, jednatel společnosti


a


ABC s.r.o.,

IČ: 234 56 789,

se sídlem: Rouskova 587/14, 130 00 Praha 3,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16897, jejímž jménem jedná Petr Pečený, jednatel společnosti

MÍSTO KONÁNÍ: Říčany, Smiřických 41
DATUM KONÁNÍ: 13. prosince 2010

Dne 13. prosince 2010 předala společnost ABC s.r.o. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti XYZ s.r.o., učiněného dne 1. prosince 2010 ve formě notářského zápisu NZ 723/2010, N 783/2010, a v souladu s ust. § 60 odst. 1 a 2 ve spojení s ust. § 143 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uvedený nepeněžitý vklad společnosti XYZ s.r.o.:

  • budovu bez čp./če, způsob využití technické vybavení, nacházející se na pozemku parc. č. 256 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře

Nahrávám...
Nahrávám...