dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor D: Vzor pokynu přidělení zaměstnance agenturou práce

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Vzor pokynu přidělení zaměstnance agenturou práce

Stáhnout vzor

Zaměstnanec:

............................................................................................................
nar.: .....................................................................................................
bytem: ..................................................................................................

V ............................. dne ...................


Věc: Přidělení k dočasnému výkonu práce

Vážený pane,

na základě pracovní smlouvy, kterou jste uzavřel dne ........ s naší agenturou, jste se zavázal k dočasnému výkonu práce pro jiného zaměstnavatele (dále jako "uživatel“) za podmínek v této smlouvě stanovených.

Tímto Vás přidělujeme k dočasnému výkonu práce k uživateli za následujících podmínek:

  1. uživatelem je .............. (název a sídlo uživatele),

  2. místem výkonu práce u uživatele je jeho sídlo uvedené v předchozím odstavci,

  3. k uživateli jste přidělen na

Nahrávám...
Nahrávám...