dnes je 23.4.2024

Input:

Vzor D: Výpověď plné moci

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Výpověď plné moci

Stáhnout vzor

VÝPOVĚĎ PLNÉ MOCI

Pan/Paní
Jméno, příjmení: ..................................................................................
RČ: .......................................................................................................
Trvale bytem: ......................................................................................
(dále jen "zmocněnec“)

tímto
vypovídá

plnou moc udělenou dne ................................. tímto zmocnitelem:

Pan/Paní
Jméno, příjmení: ..................................................................................
RČ: .......................................................................................................
Trvale bytem: ......................................................................................
(dále jen "zmocnitel“)

která se týkala této činnosti:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................. (obecný popis činnosti)

Plná moc zaniká předáním této výpovědi

Nahrávám...
Nahrávám...