dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor D Návrh soudu, aby zmocnil akcionáře ke svolání valné hromady

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D Návrh soudu, aby zmocnil akcionáře ke svolání valné hromady

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Městskému soudu v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

V Praze dne 1. června 2011

Navrhovatel: Jaroslav Růžička

nar. 26. 3. 1972

bytem Prokopova 12, Praha 3, PSČ 130 00

Společnost: Alfa, a.s.

IČ: 234 54 323

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 24, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7654

Žádost akcionáře o zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady dle § 181 odst. 3 ObchZ

Dvojmo

Doporučeně

Přílohy:

  • - dle textu

I.

Navrhovatel je akcionářem společnosti Alfa, a.s., když je vlastníkem 100 ks akcií této společnosti o jmenovité hodnotě 20 000 Kč, které představují podíl 30 % na základním kapitálu společnosti Alfa, a.s. Navrhovatel je tak kvalifikovaným akcionářem ve smyslu ustanovení § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako " obchodní zákoník“).

Navrhovatel požádal představenstvo společnosti Alfa, a.s. dopisem ze dne 1. dubna 2011, doručeným společnosti Alfa, a.s. dne 4. dubna 2011, o svolání mimořádné valné hromady k projednání rozhodnutí o odvolání člena představenstva Davida Nováka a jmenování nového člena představenstva. Navrhovatel každý z bodů návrhu řádně doplnil odůvodněním a rovněž i návrhem usnesení, jak to vyžaduje ustanovení § 181 odst. 2 obchodního zákoníku. Představenstvo na základě této žádosti bylo ze zákona povinno svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, tedy ode dne 4. dubna 2011. Představenstvo

Nahrávám...
Nahrávám...