dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor D: Návrh na zastavení exekuce

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Návrh na zastavení exekuce

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Vzor
V Praze dne 13. ledna 2013

Mgr. Josef Novák, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
Sedláčkova 1574/2
669 02 Pardubice


___________________________


Sp. zn.
Sp. zn. 
49 Nc 1754/2010
123 EX 735/10 
Oprávněná:  ORFO, s.r.o., IČ: 245 97 901
se sídlem Ostrovní 1307/2, 160 00 Praha 6 
Právně zast.:  Mgr. Josefem Sedláčkem, advokátem
se sídlem Revoluční 38/146, 118 00 Praha 1 
Povinný:  BNS s.r.o., IČ 271 55 347
se sídlem Na Florenci 1745/77, 100 00 Praha 1 
Věc:  Návrh na zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g)
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

DVOJMO!!

Přílohy:

  • - dle textu


I.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 49 Nc 1754/2010-14 ze dne 10. listopadu 2010 byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného rozsudku pro zmeškání ze dne 27. května 2010, č.j. 17C 55/2010-23. Předmětné usnesení bylo povinnému doručeno dne 13. ledna 2011.

Rozhodnutím, jehož výkon byl předmětným usnesením nařízen, bylo povinnému uloženo uhradit oprávněné jistinu ve výši 72 000 Kč s příslušenstvím, dále náklady nalézacího řízení ve výši 27 203,60 Kč, náklady exekuce a náklady oprávněné, které mají být stanoveny v průběhu řízení. Exekucí byl pověřen soudní exekutor Mgr. Josef Novák, se sídlem Sedláčkova 1574/2, 669 02 Pardubice.

II.

Soudní exekutor Mgr. Josef Novák, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem Sedláčkova 1574/2, 669 02 Pardubice, dne 5. ledna 2011 vydal exekuční příkaz č.j. 123 EX 735/11-10, k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu.

Povinný přitom

Nahrávám...
Nahrávám...