dnes je 8.12.2023

Input:

Vzor D: Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

Stáhnout vzor

Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

Žalobce: První všeobecná banka a.s.
IČ: .........................................
se sídlem ...............................
jednající Ing. Jaroslavem Smutným, r.č. ............, předsedou představenstva
Žalovaný: Milan Svoboda
r.č. ....................
bytem ............................................................................................................

Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

Dvojmo

Přílohy:

  • prvopis směnky

  • výpis z obchodního rejstříku žalobce

  • výpis z obchodního rejstříku žalovaného

  • protestní listina o protestu učiněném dne 1. 5. 2008 před JUDr. Janem Březinou, notářem se sídlem Praha 1

I.

Žalobce je majitelem směnky vlastní vystavené dne 16. 5. 2007 žalovaným jakožto výstavcem. Žalovaný se směnkou zavázal vyplatit majiteli směnky dne 30. 4. 2008 částku ve výši 1 750 000 Kč.

Důkaz:

  • prvopis směnky

  • výpis z obchodního rejstříku žalobce

  • výpis z obchodního rejstříku žalovaného

II.

Dne 23. 7. 2007 byla předmětná směnka převedena indosamentem na žalobce. Žalobce dne 30. 4. 2008 směnku řádně předložil žalovanému k proplacení. Žalovaný však směnku proplatit odmítl. Tato skutečnost byla zjištěna protestem učiněným dne 1. 5. 2008 před JUDr. Janem Březinou, notářem se sídlem Praha 1, o

Nahrávám...
Nahrávám...