dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor D Návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D Návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí

Stáhnout vzor

Katastrální úřad pro kraj..................................

Katastrální pracoviště......................................

Ulice: .................................

Město: ............................... PSČ: .............

 1. Společnost ........................................................

  Sídlo: ..................................................................

  IČ: ................................................................. .....

  DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

  společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu ............ pod oddíl ....vložka ....

  (dále jen "oprávněný“)

  a

 2. Společnost........................................................

  Sídlo: ...................................................................

  IČ: .......................................................................

  DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

  společnost zapsána v obchodním rejstříku při soudu ................ pod oddíl ....vložka ....

  (dále jen "povinný“)

tímto podávají

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí

J e d n o u

Přílohy:

 • Smlouva o věcném břemeni – 4krát originál s ověřenými podpisy

 • Výpis z obchodního rejstříku společnosti oprávněného – originál

 • Výpis z obchodního rejstříku společnosti povinného – originál

 • LV č. ...... – kopie

 • Geometrický plán č. ....... zhotoven dne .......

I.

Dne ........ byla v souladu s § 151o a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, uzavřena Smlouva o věcném břemeni k pozemku ve městě ......., katastrální území ....., mezi společností .............. jakožto povinným a společností ............, jakožto oprávněným.

Předmětem

Nahrávám...
Nahrávám...