dnes je 23.4.2024

Input:

Vzor D: Dohoda o smluvní pokutě

26.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Dohoda o smluvní pokutě

Stáhnout vzor

Dohoda o smluvní pokutě

Strany dohody:

   
Společnost: Beta a.s.
se sídlem: .......................................................................,
IČ: ...................................................................................,
jednající: ........................................................................, členem představenstva
(dále jen "společnost Beta“)
a
Společnost: Omega s.r.o.
se sídlem: .......................................................................,
IČ: ..................................................................................,
jednající: ......................................................................., jednatelem společnosti
(dále jen "společnost Omega“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o smluvní pokutě

Strany této dohody se rozhodly zajistit své vzájemné závazky k včasnému dodání zboží druhé

Nahrávám...
Nahrávám...