dnes je 25.5.2024

Input:

Vzor D - Čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D - Čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele

Stáhnout vzor

Čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele

Já, níže podepsaný David Horký, nar. 24. listopadu 1968, bytem Horoměřická 2287/22, Praha 6, PSČ: 163 00, tímto prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce

jednatele

obchodní společnosti KALAFUNA, s.r.o., se sídlem Staroměstské nám. 24, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 443 76 123, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1863, a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím rovněž se svým zápisem jako jednatele společnosti do obchodního rejstříku.

Prohlašuji, že mi bylo 18 let, že mám způsobilost k právním úkonům a že jsem bezúhonný ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Živnostenský zákon“), což dokládám výpisem z rejstříku trestů.

Čestně prohlašuji, že u mne nejsou dány překážky k provozování živnosti podle § 8 Živnostenského zákona, tzn. že na můj majetek nebyl prohlášen nebo ukončen konkurz, ani nebyl zamítnut insolvenční návrh proto, že můj majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ani nebyl zrušen konkurz proto, že by můj majetek byl zcela nedostačující pro uspokojení věřitelů, a že mi soudem nebo správním orgánem nebyl uložen trest nebo zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti v

Nahrávám...
Nahrávám...