dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor C: Žádost o provedení výmazu zástavního práva z Rejstříku zástav (podle § 18 předpisu Notářské komory ČR o Rejstříku zástav)

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Žádost o provedení výmazu zástavního práva z Rejstříku zástav (podle § 18 předpisu Notářské komory ČR o Rejstříku zástav)

Pozn.: vypracováno za použití vzoru Notářské komory ČR umístěného na www.nkcr.cz

Stáhnout vzor

Vzor
Notář: JUDr. Petr Špetr, notář se sídlem v Praze, kancelář Praha 4, Podolská 185

_________________________________________________________________________________

Věc: Žádost o provedení výmazu zástavního práva z Rejstříku zástav

Žadatel: společnost ABCD, a.s., IČ: 222 33 444, se sídlem Sinkulova 15, 147 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 157

Žadatel je: *) zástavním dlužníkem, *) jinou osobou, *) zástavním věřitelem

Sděluji, že zaniklo zástavní právo, evidované v Rejstříku zástav těmito údaji:

  1. označení zástavy: originál obrazu Bohumila Kubišty, Podobizna Jana Zrzavého, namalovaný kolem roku 1912

  2. výše zajišťované pohledávky: Zajištěnými pohledávkami se rozumí veškeré pohledávky společnosti ABCD, a.s., IČ: 222 33 444, se sídlem Sinkulova 15, 147 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 157, jako zástavního věřitele, které vznikly nebo v období do 30. 6. 2010 vzniknou vůči zástavnímu dlužníkovi, společnosti CDEF, s.r.o., IČ: 111 22 333, se sídlem Česká 50, 500 00 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1766, na základě nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru až do úhrnné výše 25 000 000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), ať již pohledávky existující, budoucí či podmíněné.

právní důvod zajišťované pohledávky: Smlouva o úvěru uzavřená dne 30. 6. 2006 mezi společností ABCD, a.s., IČ: 222 33 444, se sídlem Sinkulova 15, 147 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 157, jako věřitelem, a společností CDEF, s.r.o., IČ: 111 22 333, se sídlem Česká 50, 500 00 Hradec Králové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1766, jako dlužníkem.

  1. c) zástavní dlužník: CDEF, s.r.o., IČ: 111 22 333, se sídlem Česká 50, 500 00 Hradec Králové, společnost
Nahrávám...
Nahrávám...