dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor C: Žádost o prominutí zmeškání úkonu (podle § 41 odst. 2 spr. ř.)

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Žádost o prominutí zmeškání úkonu (podle § 41 odst. 2 spr. ř.)

Stáhnout vzor

Krajskému úřadu Plzeňského kraje
prostřednictvím Městského úřadu
v Tachově
Odbor životního prostředí
T. G. Masaryka 1326 347 01 Tachov

Věc: Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání

ke sp. zn.: OŽP/2007/52/voda/559

Dne 7. 4. 2008 vydal odbor životního prostředí Městského úřadu v Tachově, jako vodoprávní úřad, rozhodnutí pod čj. OŽP/2007/52/voda/559-18, kterým mi zamítl mou žádost o zvláštní nakládání s povrchovými vodami.

Rozhodnutí mi bylo doručeno do vlastních rukou dne 10. 4. 2008. Následujícího dne mě však postihla náhlá srdeční příhoda, se kterou jsem byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče (tzv. JIP) oddělení ARO nemocnice v Tachově ve dnech 11. 4. až 30. 4. 2008. Do 25. 4. 2008 jsem byl v důsledku mého onemocnění udržován v umělém spánku.

Důkaz: kopie propouštěcí lékařské zprávy

Lhůta pro podání odvolání mi tak marně uplynula dne 25. 4. 2008. Po dobu

Nahrávám...
Nahrávám...