dnes je 21.2.2024

Input:

Vzor C: Stížnost na postup správce daně při daňové kontrole

7.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Stížnost na postup správce daně při daňové kontrole

Ing. Zdeněk Morávek

Stáhnout vzor

Finanční úřad Chomutov
Bachmačská 1416
430 11 Chomutov

Společnost, s.r.o.
Krátká 26
430 01 Chomutov
DIČ: CZ45875256

V Chomutově dne 20. 10. 2011

Stížnost proti postupu úřední osoby správce daně při daňové
kontrole (§ 261 daňového řádu)

V současné době probíhá v naší společnosti daňová kontrola na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2009. Kontrola byla zahájena dne 15. 8. 2011, o jejím zahájení byl sepsán protokol pod čj. 0148/2011. Podávám tímto stížnost na úřední osobu výše uvedeného správce daně Ing. Karla Chytrého, který uvedenou kontrolu provádí. V průběhu daňové kontroly jsem byl správcem daně vyzván k prokázání existence a daňové uznatelnosti nákladů na vytvoření webové prezentace a www stránek. Za tím účelem jsem navrhl přizvat jako

Nahrávám...
Nahrávám...