dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor C - Prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování akcií

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C - Prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování akcií

Stáhnout vzor

Já, níže podepsaný David Novotný
r.č.: 760116/1234
bytem Praha 8, Sokolovská 48/7, PSČ: 186 00

se tímto, jako akcionář společnosti PRVNÍ FINANČNÍ a.s., IČ: 987 65 432, se sídlem Praha 1, Rychlovského 765/27, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 1234 (dále jako "společnost“),

vzdávám v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 zákona

Nahrávám...
Nahrávám...