dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor C: Prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení vkladu (peněžitý vklad stávajícího společníka)

4.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení vkladu (peněžitý vklad stávajícího společníka)

Mgr. Markéta Káninská

Stáhnout vzor

Prohlášení o převzetí závazku
ke zvýšení vkladu


Já, níže podepsaný

Martin Beleba, nar. 12. března 1969,
trvale bytem: 266 01 Beroun, Vorlova 18,


coby společník obchodní společnosti XYZ s.r.o., IČ: 123 45 678, se sídlem 251 01 Říčany, Smiřických 41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíluC, vložce č. 67961 (dále jen "Společnost“), tímto


p r o h l a š u j i,

že v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti učiněným dne 1. prosince 2010 ve formě notářského zápisu NZ 723/2010, N 783/2010 a dále v souladu s ustanovením § 143 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, přebírám závazek ke zvýšení svého dosavadního vkladu ve

Nahrávám...
Nahrávám...