dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor C Předávací protokol ke smlouvě o prodeji podniku

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Předávací protokol ke smlouvě o prodeji podniku

Stáhnout vzor

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

ke Smlouvě o prodeji podniku uzavřené dne ......... mezi

..........................................................................................

IČ:.....................................................................................

se sídlem:.........................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .......................... v oddílu ............, vložka č............

jehož jménem jedná:........................................................

(dále jako "předávající“ na straně jedné)

a

IČ:

se sídlem:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .......................... v oddílu ............, vložka č............

jehož jménem jedná:

(dále jako "přejímající“ na straně druhé)

I.

 1. Dne ....................... byla mezi předávajícím coby prodávajícím a přejímajícím coby kupujícím uzavřena Smlouva o prodeji podniku, jejímž předmětem je podnik na výrobu elektrických obloukových pecí ELX tak, jak je tento definován v článku I. a článku III. předmětné smlouvy.

 2. V souladu s článkem IV. odst. 4 Smlouvy o prodeji podniku ze dne ..................... uzavírají předávající a přejímající tento předávací protokol.

II.
Předmět předání

Předmětem předání a převzetí jsou věci, práva a majetkové hodnoty a s nimi související dokumentace či nosiče tak, jak jsou níže specifikovány v tomto protokolu.

Část A

Nemovitý majetek

 1. Předmětem předání a převzetí jsou následující nemovitosti:

  1. budova č. p. 38 – stavba pro administrativu nacházející se na pozemku parc. č. 118 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2,

  2. budova č. p. 39 – stavba pro výrobu a skladování nacházející se na pozemku parc. č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2,

  3. pozemek par. č. 118/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2,

  4. pozemek par. č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2,

  5. pozemek par. č. 120 – ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 2650 m2,

  6. ................................................................................................

  to vše zapsané v katastrálním území .......................... u Katastrálního úřadu pro ......................., Katastrální pracoviště ........................................... na LV č. 1234.

 2. Předávající předává přejímajícímu veškeré klíče od budov specifikovaných v předchozím odstavci pod písm. a) a b) tohoto protokolu a dále kód od vstupní brány do objektu.

Část B

Movitý majetek

Předmětem předání a převzetí jsou následující movité věci:

 1. osobní automobil tovární značky Mercedes – Benz, typ/model E320 CDi Avantgarde, barva černá, rok výroby 2001, číslo karoserie ...................................., číslo motoru ................, číslo technického průkazu ................................., SPZ 3 A 2 1212, včetně technické dokumentace k osobnímu automobilu (technický průkaz, servisní kniha a návod k obsluze),

 2. osobní automobil tovární značky Volkswagen, typ/model Sharan 1.9 TDi, barva červená, rok výroby 2003, číslo karoserie ................., číslo motoru ........................, číslo technického průkazu ............................, SPZ 5 A 2 9845, včetně technické dokumentace k osobnímu automobilu (technický průkaz, servisní kniha a návod k obsluze),

 3. nákladní automobil tovární značky DAF, typ/model FA45, barva bílá, rok výroby 2005, číslo karoserie ..........................., číslo motoru ............................., číslo technického průkazu ........................., SPZ 5 A 2 9845, včetně technické dokumentace k nákladnímu automobilu (technický průkaz, servisní kniha a návod k obsluze),

 4. výrobní zařízení v rozsahu uvedeném v inventarizačním soupisu, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu spolu s veškerou dokumentací vztahující se k tomuto zařízení,

 5. zboží v hodnotě 1 285 360 Kč uvedené v inventarizačním soupisu, který je přílohou č. 2 tohoto protokolu,

 6. materiál uložený ve skladu specifikovaném v článku II. části A. odst. 1 písm. b) tohoto protokolu v celkové hodnotě 2 560 900 Kč v rozsahu uvedeném v inventarizačním soupisu, který je přílohou č. 3 tohoto protokolu,

 7. výpočetní technika v rozsahu uvedeném v inventarizačním soupisu, který je přílohou č. 4 tohoto protokolu spolu s veškerou dokumentací vztahující se k této technice,

 8. vybavení kancelářské budovy specifikované v článku II. části A. odst. 1 písm. a) tohoto protokolu v rozsahu uvedeném v inventarizačním soupisu, který je

Nahrávám...
Nahrávám...