dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor C Potvrzení o nabytí vlastnictví

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Potvrzení o nabytí vlastnictví

Stáhnout vzor

Potvrzení o nabytí vlastnictví

(podle § 31 zákona o veřejných dražbách)

Dražebník, a.s.

IČ: 123 45 678

se sídlem: Kolářova 12, Praha 1, PSČ: 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1234

jejímž jménem jedná Pavel Novák, předseda představenstva

(dále jako "dražebník“)

tímto v souladu s § 31 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že

Michal Voříšek

r.č. 650123/8765

bytem U Lípy 1234/1, Praha 5, PSČ: 155 00

se stal vydražitelem – novým vlastníkem – následujících nemovitostí:

  • budovy č.p. 1234 nacházející se na pozemku parc. č. 1234,

  • pozemku parc. č. 1234 o výměře 200 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),

  • pozemku parc. č. 234 o výměře 1000 m2 (zahrada).

vše nacházející se v katastrálním území Litovice, obec Hostivice, zapsáno na listu vlastnictví č. 1500 pro katastrální území Litovice, u Katastrálního úřadu pro Prahu – západ, Katastrální

Nahrávám...
Nahrávám...