dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor C: Oznámení o ukončení funkce odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací právnické osoby (podle § 11 odst. 5 a odst. 8 ŽZ)

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Oznámení o ukončení funkce odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací právnické osoby (podle § 11 odst. 5 a odst. 8 ŽZ)

Stáhnout vzor

Multiplex s.r.o.
Biskupcova 67
130 00 Praha 3

Městský úřad v Praze
obecní živnostenský úřad
V Praze 3
130 00 Praha 3

V Praze dne 10. 9. 2008

Vážený pane, vážená paní,

na základě ohlášení živnosti 10. 4. 2008 živnostenskému úřadu v Praze 4 nám vzniklo oprávnění provozovat tuto živnost a byl nám vydán výpis ze živnostenského rejstříku dne 15. 4. 2008 č. j. ŽO/5451/08/Rl.

Současně s ohlášením živnosti jsme ustanovili ve smyslu § 11 odst. 4 písm. b) živ. zákona odpovědného zástupce:

Jméno a příjmení: ..................................................
Rodné číslo: ..........................................................
Státní občanství: ....................................................
Trvalé bydliště: ......................................................

Ve smyslu § 11 odst. 5, odst. 8 a § 49 živnostenského zákona oznamujeme ve lhůtě stanovené zákonem ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce pro uvedenou živnost dnem 15. 9. 2008 a současně podle § 11 odst. 4 písm. b) ustanovujeme nového odpovědného zástupce a uvádíme jeho údaje:

Jméno a příjmení: ..................................................
Datum narození: ....................................................
Státní občanství: ....................................................
Trvalé bydliště: ......................................................
Místo

Nahrávám...
Nahrávám...