dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor C: Odvolání plné moci

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Odvolání plné moci

Stáhnout vzor

ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI

Pan/Paní
Jméno, příjmení: ..................................................................................
RČ: .......................................................................................................
Trvale bytem: ......................................................................................
(dále jen "zmocnitel“)

tímto
odvolává

plnou moc udělenou dne ................................. tomuto zmocněnci:

Pan/Paní
Jméno, příjmení: ..................................................................................
RČ: .......................................................................................................
Trvale bytem: ......................................................................................
(dále jen "zmocněnec“),

která se týkala této činnosti:

Nahrávám...
Nahrávám...