dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor C - Odstoupení od smlouvy

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C - Odstoupení od smlouvy

Stáhnout vzor

KAHO s.r.o.
Jilmová 17
140 00 Praha 4

V Praze dne ...........................

Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo dle § 48 ObčZ


Vážení,

dne ............. jsme uzavřeli s Vaší společností smlouvu o dílo na zhotovení střešní konstrukce, včetně pokrytí taškami značky Bramac na stavbě našeho rodinného domu čp. 222 v k.ú. Vackov (dále jen "Smlouva“). Ve Smlouvě jste se zavázali nastoupit k provádění díla nejdéle do ...................

Bohužel jste se ve Smlouvě dohodnutém termínu k provádění prací nedostavili a z

Nahrávám...
Nahrávám...