dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor C Odpor proti platebnímu rozkazu

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Odpor proti platebnímu rozkazu

Stáhnout vzor

Obvodní soud pro Prahu 10

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

k č.j. 3 Cm 55/2007-12

V Praze dne 3. 12. 2007

           
Žalobce: 1. obchodní a průmyslová, s.r.o.
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 12345
se sídlem Praha 2, U náhonu 17, PSČ 120 00
IČ 22387796
Žalovaný: Radim Musílek
podnikatel nezapsaný do obchodního rejstříku
s místem podnikání U popraviště 17, 160 00 Praha 6
IČ 24624788

o zaplacení 50.000,- Kč s příslušenstvím

  • odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 3. 11. 2007, č.j. 3 Cm 55/2007-12

  • vyjádření žalovaného k žalobě

DVOJMO

Přílohy:

  • dle textu

I.

Žalovaný obdržel dne 30. 11. 2007 platební rozkaz vydaný Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 3. 11. 2007, č.j. 3 Cm 55/2007-12. Uvedeným platebním rozkazem bylo žalovanému uloženo, aby žalobci do patnácti dnů ode dne doručení platebního rozkazu uhradil částku ve výši 50.000,- Kč s příslušenstvím nebo aby ve stejné lhůtě podal proti platebnímu rozkazu odpor.

Žalovaný tímto podává proti platebnímu rozkazu vydanému Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 3. 11. 2007, č.j. 3 Cm 55/2007-12, svůj

o d p o r,

který odůvodňuje následovně.

II.

Žalovaný nerozporuje, že s žalobcem uzavřel dne 12. 6. 2006 smlouvu o spolupráci, na základě které objednal u žalobce svou objednávkou ze dne 2. 12. 2006 sjednané plnění. Žalovaný rovněž potvrzuje, že žalobce předal žalovanému dne 4. 4. 2007 dvě písemná vyhotovení "Průzkumu trhu krmných směsí pro I. čtvrtletí roku 2007“ a spolu s nimi i fakturu znějící na částku 50.000,- Kč. Žalovaný však odmítá, že by mu vznikl a v současné době trval závazek žalobci uvedenou částku zaplatit.

Ve smlouvě o spolupráci uzavřené mezi stranami dne 12. 6. 2006 bylo v čl. V. písemně dohodnuto, jaké náležitosti (a to jak po formální, tak i po obsahové stránce) má plnění poskytované žalobcem žalovanému dle této smlouvy mít. Žalobce ve své žalobě sám potvrdil, že příprava "Průzkumu trhu krmných směsí pro I. čtvrtletí roku 2007“ probíhala v režimu uvedené smlouvy a je tak zřejmé, že požadavky uvedené v čl. V. se vztahovaly i na "Průzkum trhu krmných směsí pro I. čtvrtletí roku

Nahrávám...
Nahrávám...