dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor C Excindační žaloba

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C Excindační žaloba

Stáhnout vzor

Okresní soud v Hodoníně

Velkomoravská 4

695 46 Hodonín

V Praze dne 11. 8. 2009

   
Žalobkyně: Pavla Janíková, r.č. 591248/253
bytem Šumavská 252, 695 46 Hodonín
Žalovaný: Martin Soukup, r.č. 551409/894
bytem Želivského 252, 695 46 Hodonín

Žaloba o vyloučení movité věci z exekuce

DVOJMO

Doporučeně

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

I.

Na návrh oprávněného Martina Soukupa je proti povinné Martě Malé, bytem Nárožní 25, 695 46 Hodonín, vedeno exekuční řízení, kterým je pověřen soudní exekutor JUDr. Jan Stranílek, Exekutorského úřadu v Hodoníně, Na stráni 24, 695 46 Hodonín. Exekuce na majetek povinné byla nařízena Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 21. 11. 2008, č.j. 7 Nc 3450/2008-6, a to podle vykonatelného rozsudku, který vydal Okresní soud v Hodoníně, č.j. 15 C 186/2008-51 ze dne 8. 9. 2008.

Důkaz: Usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 21. 11. 2008, č.j. 7 Nc 3450/2008-6

II.

V rámci nařízené exekuce postihl soudní exekutor Exekučním příkazem č.j. 051 Ex 586/08-6 ze dne 20. 2. 2009, veškeré postižitelné movité věci povinné, tedy nařídil provedení exekuce prodejem všech postižitelných movitých věcí povinné. Soudní exekutor tedy do soupisu všech postižitelných movitých věcí sepsal také pod položkou 23 starožitnou lampu, která je signována značkou firmy R. Ditmar, rok výroby 1891, výr. č. 52 ("dále jen "lampa“) a převzal ji do své

Nahrávám...
Nahrávám...