dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor C - Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

30.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C - Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

............................................................................................................
se sídlem .............................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................................................
jehož jménem jedná .............................................................................
(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................
nar.: ....................................................................................................
bytem: .................................................................................................
(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 255 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), uzavírají tuto

Dohodu o odpovědnosti
za ztrátu svěřených předmětů


I.
Preambule

  1. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne .................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje jako .................. (dále jako "Pracovní smlouva“).

II.
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

  1. Zaměstnanec tímto potvrzuje, že dnešního dne od zaměstnavatele převzal za účelem výkonu práce.................................. (podrobná specifikace předmětu), v pořizovací ceně ................... ,– Kč (dále jako "Svěřená věc“).

  2. Zaměstnanec

Nahrávám...
Nahrávám...