dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B: Žádost o přiznání odkladného účinku žaloby

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Žádost o přiznání odkladného účinku žaloby

JUDr. Lukáš Potěšil

Stáhnout vzor

Městský soud v Praze
(pracoviště Hybernská)
Hybernská 1006/18
111 21 Praha 1
místo pro vylepení kolků v příslušné hodnotě
.......................................(1000 Kč)

Ke sp. zn. 3 A 56/2012

Dvojmo

   
Žalobce: ABC WASTE TRADE, spol. s r.o., IČO: 487 369 24, se sídlem V Předpolí 27, Praha 10
zastoupený na základě plné moci: JUDr. Janem Bačinou, advokátem, se sídlem Jabloňová 34, Praha 10 – Zahradí město, č. osv. ČAK 9568, adresa pro doručování: Navrátilova 25, Praha 5
.................. (podpis zástupce/advokáta)
Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10Žádost o přiznání odkladného účinku žaloby v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 12. 2011, sp. zn. OO/21/2011, č. j. 6546/560/11; 75879/ENV/11

I.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 11. 12. 2011, sp. zn. OO/21/2011, č.j. 6546/560/11; 75879/ENV/11, podle § 90 odst. 5 správního řádu č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zamítl odvolání žalobce a potvrdil jím napadené rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 20. 9. 2011, č.j. CIZP/47/OOO/SR01/0911695.003/09/BTC (dále též "rozhodnutí prvního stupně“).

Uvedeným rozhodnutím prvního stupně byla žalobci uložena pokuta ve výši 100 000 Kč a povinnost nahradit náklady řízení, neboť měl naplnit skutkovou podstatu správního deliktu podle § 40 odst. 7 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší“).

II.

Ve smyslu § 73 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, žalobce žádá soud, aby přiznal žalobě podané dne 19. 1. 2012 a vedené pod sp. zn. 3 A 56/2012, odkladný účinek.

Rozhodnutím

Nahrávám...
Nahrávám...