dnes je 5.12.2023

Input:

Vzor B Vzor ručitelského prohlášení

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Vzor ručitelského prohlášení

Stáhnout vzor

Mezi společností Dovozní a prodejní, a.s., se sídlem U Vlkova 17, PSČ 465 12, IČ 154 55 781, na straně jedné jako prodávajícím a společností 1. Kupní, s.r.o., se sídlem K remízku 2, 163 00 Praha 6, IČ 669 78 125, na straně druhé jako kupujícím byla dne 1. 12. 2007 uzavřena kupní smlouva, dle které prodávající prodá a kupující koupí jeden kus stroje tov. zn. VTSO, výr. č. 56334.

Společnost 2. Zajišťovací, k.s., se sídlem Vinobranská 45, 101 00 Praha 10, IČ 334 57 112 tímto ve smyslu § 303 a následujících

Nahrávám...
Nahrávám...