dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor B: Výpověď nájmu bytu daná nájemcem

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Výpověď nájmu bytu daná nájemcem

Stáhnout vzor

Pronajímatel:

...............................................

K rukám: ...............................

IČ: .........................................

adresa: ...................................


V ..................dne................


Věc: Výpověď nájmu bytu

Vážený pane,

tímto Vám jako pronajímateli vypovídám nájem bytu č. ............., o celkové obytné podlahové ploše ................, který se nachází v ............... nadzemním podlaží domu č.p. ............v ulici ................, obec .................., (dále jen "Byt“), a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemní vztah k Bytu vznikl na základě nájemní smlouvy uzavřené dne ................. ve znění pozdějších dodatků č. ...............

Výpovědní lhůta je

Nahrávám...
Nahrávám...