dnes je 13.7.2024

Input:

Vzor B: Usnesení valné hromady o vyloučení společníka ze společnosti

29.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Usnesení valné hromady o vyloučení společníka ze společnosti

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

NZ 325/2012
N 58/2012


Notářský zápis

sepsaný na místě samém dne 07. 09. 2012 (slovy: sedmého září roku dvatisícedvanáct) JUDr. Romanem Pálou, notářem se sídlem v Praze, Loretánská 15, ve věci rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným Military Antik s.r.o. učiněného dne 07. 09. 2012 (slovy: sedmého září roku dvatisícedvanáct) na řádně svolané mimořádné valné hromadě v prostorách Botelu Admirál v Praze.

Tento notářský zápis byl vyhotoven na žádost společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Military Antik s.r.o., IČ: 596 32 174, se sídlem v Praze – Staré Město, PSČ: 101 00, Hybernská 40, v souladu s ust. § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v úplném znění, obsahující níže uvedené


Usnesení mimořádné valné hromady společnosti
Military Antik s.r.o. konané dne 7. září 2012
o vyloučení společníka ze společnosti


Za prvé:

Valná hromada společnosti Military Antik s.r.o., jejíž existence a účast společníků v ní byla zjištěna z obchodního rejstříku, byla platně svolána na dnešní den, 07. 09. 2012 (slovy: sedmého září roku dvatisícedvanáct) na 10. (slovy: desátou) hodinu do Botelu Admirál v Praze. Dostavili se všichni tři společníci, jejichž obchodní podíl je stejný a každý se rovná 1/3 účasti ve společnosti. Valné hromady se zúčastnili tito společníci: Milan Nový, nar. 29. 08. 1970, trvale bytem Slovenská 13, Praha, dále Jana Veselá, nar. 14. 10. 1979, trvale bytem Zborovská 3, Praha, a konečně František Mráček, nar. 02. prosince 1954,

Nahrávám...
Nahrávám...