dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B Stížnost proti rozsahu, v jakém bylo správcem daně umožněno daňovému subjektu nahlížení do spisu

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Stížnost proti rozsahu, v jakém bylo správcem daně umožněno daňovému subjektu nahlížení do spisu

Ing. Zdeněk Morávek

Stáhnout vzor

Finanční úřad Chomutov

Bachmačská 1161

430 01 Chomutov

Josef Novák

Dlouhá 8

430 01 Chomutov

DIČ: CZ45875256

V Chomutově dne 20. 7. 2011

Stížnost proti rozsahu, v jakém bylo umožněno nahlížení do spisu (§ 261 a § 66 daňového řádu)

V souladu s § 261 odst. 1 daňového řádu podávám tímto stížnost proti rozsahu, v jakém mi bylo umožněno nahlížet do části mého daňového spisu týkající se daně z přidané hodnoty.

Dne 18. 7. 2011 jsem v úředních hodinách požádal o nahlédnutí do výše uvedené části mého daňového spisu, a to u pracovníka Ing. Mokrého. Požádal jsem jej o nahlédnutí do písemnosti označené jako Výpověď svědka – Jožin, s.r.o., která byla označena pořadovým číslem 8 spisového přehledu, Ing. Mokrý mi ale toto nahlédnutí neumožnil. O nahlížení do spisu byl sepsán Protokol o ústním jednání čj. 2020/2011-12.

Podle mého názoru je tato skutečnost v rozporu s úpravou § 66 daňového řádu, jedná se o písemnost, která zjevně souvisí s mými daňovými povinnostmi, a tato písemnost nebyla založena ve vyhledávací

Nahrávám...
Nahrávám...