dnes je 15.6.2024

Input:

Vzor B Souhlas vlastníků s umístěním sídla

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Souhlas vlastníků s umístěním sídla

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

My, níže podepsaní manželé

Petr Novák

r.č. 700228/1234

trvale bytem: 700 30 Ostrava 3, Zborovská 133

a

Jana Nováková

r.č. 765110/0001

trvale bytem: 700 30 Ostrava 3, Zborovská 133

coby vlastníci nemovitosti – budovy č. p. 133 situované na pozemku parc. č. 144/4 o výměře 150 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, katastrální území Výškovice, na listu vlastnictví č. 111, tímto

P R O H L A Š U J E M E, ž e

  1. Ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, souhlasíme, aby sídlo nově založené obchodní společnosti A. K. L. s.r.o., se sídlem v Ostravě, bylo umístěno ve shora uvedené nemovitosti, nacházející se na

Nahrávám...
Nahrávám...