dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor B Sdělení nesouhlasu s provedenou opravou chyby v katastrálním operátu (podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona)

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Sdělení nesouhlasu s provedenou opravou chyby v katastrálním operátu (podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona)

Stáhnout vzor

Katastrální úřad pro Liberecký kraj

katastrální pracoviště Liberec

Rumjancevova 10/149

46065 Liberec 1

V Liberci dne 30. 12. 2009

ke spis. zn. OR-136/2009-204

Věc: Nesouhlas s provedenou opravou chyby

Na základě kupní smlouvy ze dne 11. května 1958 jsem byl zapsán do knihovní vložky č. 353 pozemkové knihy pro katastrální území Liberec jako vlastník ideálního podílu 1/40 pozemku parc. č. 965/18. Tento údaj byl později převzat také do katastru nemovitostí, kde byl výše specifikovaný pozemek zapsán na listu vlastnictví č. 555 pro obec a katastrální území Liberec u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj.

Vaším oznámením ze dne 15. 12. 2009 jsem byl informován o tom, že z podnětu bývalého vlastníka pozemku parc. č. 965/18 pana Josefa Košuta jste zápis přezkoumali a dospěli k závěru, že uvedená kupní smlouva ze dne 11. května 1958 je neplatná, protože na ní chybí podpis pana Košuta

Nahrávám...
Nahrávám...