dnes je 26.9.2023

Input:

Vzor B: Prohlášení o zachování mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací

2.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Prohlášení o zachování mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Prohlášení o zachování mlčenlivosti
a ochraně důvěrných informací


Já, níže podepsaný


Ing. Ludvík Matějíček, nar. 8. 10. 1956,
trvale bytem Horní 235/96, 150 00 Praha 5


coby člen dozorčí rady společnosti Beta, s.r.o. IČ 456 78 912, se sídlem 160 00 Praha 6, Kotlárova 18, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9874 (dále jen "Společnost“), tímto prohlašuji, že

svoji funkci budu vykonávat s péčí řádného hospodáře a zavazuji se zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti dozvím a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.

Povinnost mlčenlivosti se týká informací a skutečností, které představují určitou hodnotu pro Společnost a nejsou v

Nahrávám...
Nahrávám...