dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor B - Oznámení o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva a o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B - Oznámení o úpisu nových akcií s využitím přednostního práva a o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií

Stáhnout vzor

Představenstvo společnosti PRVNÍ FINANČNÍ a.s.
IČ: 987 65 432
se sídlem Praha 1, Rychlovského 765/27, PSČ: 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddílu B, vložka č. 1234
(dále jako "Společnost“)

tímto oznamuje, že dne 15. února 2009 bylo valnou hromadou Společnosti přijato usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z původní výše 2 000 000 Kč upsáním nových akcií o částku 3 000 000 Kč, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to nejvýše do částky zvýšení 7 000 000 Kč. O konečné výši částky, o niž se zvýší základní kapitál Společnosti, rozhodne v takto stanoveném rozsahu podle § 203 odst. 2 písm. i) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“) představenstvo Společnosti.

Upisování proběhne ve dvou kolech, nerozhodne-li představenstvo o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole. Upisování akcií v obou kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Akcionáři Společnosti budou moci v prvním kole upsat akcie s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle Společnosti.

Společnost činí akcionářům toto oznámení o využití přednostního práva k úpisu:

  1. Místo k upisování akcií upisovaných s využitím přednostního práva

    Nové akcie mohou akcionáři společnosti upisovat v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9.00 (devíti) do 14.00 (čtrnácti) hodin.

  2. Lhůta k upisování akcií upisovaných s využitím přednostního práva

    Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí 14 dní ode dne počátku běhu

Nahrávám...
Nahrávám...