dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor B Oznámení o konání valné hromady - s náležitostmi pro valnou hromadu rozhodující o zvýšení základního kapitálu

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Oznámení o konání valné hromady – s náležitostmi pro valnou hromadu rozhodující o zvýšení základního kapitálu

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

Alfa, a.s.

IČ: 234 54 323

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 24, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 7654

tímto svolává

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 19. června 2011 od 15.00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 24, PSČ 110 00, v zasedací místnosti ve 3. patře, ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu valné hromady.

  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě.

  3. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.

  4. Závěr.

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 14:30 do 15:00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako akcionář – fyzická osoba. Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při registraci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u registrace předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

Informace ke zvýšení základního kapitálu

Důvod zvýšení základního kapitálu

Důvodem pro

Nahrávám...
Nahrávám...