dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor B Návrh na vydání předběžného opatření

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B Návrh na vydání předběžného opatření

Stáhnout vzor

Obvodní soud pro Prahu 10

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

ke sp. zn. 3 Cm 55/2007

V Praze dne 13. 10. 2007

           
Žalobce: 1. obchodní a průmyslová, s.r.o.
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 12345
se sídlem Praha 2, U náhonu 17, PSČ 120 00
IČ 22387796
Žalovaný: Radim Musílek
podnikatel nezapsaný do obchodního rejstříku
s místem podnikání U popraviště 17, 160 00 Praha 6
IČ 24624788

o zaplacení 50.000,- Kč s příslušenstvím

- návrh na vydání předběžného opatření

DVOJMO

Jistota ve výši 100.000,- Kč byla složena v pokladně soudu

Kolek v hodnotě 500,- Kč vylepen

Přílohy:

  • doklad o složení jistoty ze dne 13. 10. 2007

  • inzerát z časopisu Annonce ze dne 11. 10. 2007

I.

U zdejšího soudu je pod spisovou značkou 3 Cm 55/2007 vedeno řízení o žalobě žalobce podané dne 10. 10. 2007, kterou se žalobce na žalovaném domáhá zaplacení částky ve výši 50.000,- Kč s příslušenstvím.

Po zahájení řízení se žalobce seznámil s inzerátem zveřejněným v periodiku Annonce dne 11. 10. 2007. Z tohoto inzerátu vyplývá, že žalovaný nabízí k prodeji předem neurčeným třetím osobám zařízení své prodejny umístěné na adrese sídla žalovaného.

Dle žalobci dostupných informací, vyplývajících z dopisu žalovaného z období počátku jejich smluvní spolupráce, konkrétně ze dne 3. 7. 2006, představuje vybavení prodejny žalovaného jediný hodnotný majetek žalovaného. Žalovaný není vlastníkem žádných nemovitostí, nemá ve vlastnictví žádná vozidla a podobně. Sám žalovaný ve svém dopise ze dne 3. 7. 2006 informoval žalobce o tom, že vybavení jeho prodejny představuje veškerý jeho majetek, do kterého investoval "veškeré své finanční prostředky“, a příjmy z provozování této prodejny představují jediný zdroj příjmů žalovaného.

Z výše uvedeného je zřejmé, že žalovaný

Nahrávám...
Nahrávám...