dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor B: Insolvenční návrh podávaný věřitelem

7.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Insolvenční návrh podávaný věřitelem

Mgr. et Mgr. Josef Ťoukálek

Stáhnout vzor

Insolvenční návrh
(podávaný věřitelem)

Krajskému (Městskému) soudu v ........................

V Praze, dne ...... 2011

Navrhovatel – insolvenční věřitel:

...............................................................
IČ: ......................................................
DIČ: ...................................................
sídlem/bytem: .................................
zapsaný v ...... rejstříku vedeném ......

Insolvenční dlužník:

..................................................................
IČ: .........................................................
DIČ: ......................................................
sídlem/bytem: ....................................
zapsaný v ...... rejstříku vedeném .........

Návrh na zahájení insolvenčního řízení

D v o j m o

Přílohy:

  • kopie faktur č. ....................................

  • kopie upomínky ze dne ...

  • přihláška pohledávky – dvojmo

  • výpočet úroků z prodlení ke dni podání návrhu


I.

Věřitel (navrhovatel) uzavřel dne .... s dlužníkem smlouvu, jejímž předmětem bylo ..... Do určité doby dlužník hradil svoje závazky vůči navrhovateli ve splatnosti, od roku 2009 začal hradit pohledávky za navrhovatelem po datu splatnosti, v letošním roce vždy až po několika upomínkách.

Poslední fakturu dlužníkovi navrhovatel vystavil dne ... s tím, že již poslední dvě faktury uhrazeny v době splatnosti nebyly.

Ke dni podání tohoto návrhu dlužník dluží navrhovateli celkem .... Kč na jistině a ..... Kč na zákonných úrocích z prodlení, celkem tedy

Nahrávám...
Nahrávám...