dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor B: Dohoda o prominutí dluhu (podle § 574 občanského zákoníku)

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Dohoda o prominutí dluhu (podle § 574 občanského zákoníku)

Stáhnout vzor

DOHODA O PROMINUTÍ DLUHU

Jiří Novák
narozen 16. 6. 1960
číslo OP 245711425
trvale bytem náměstí Křižovníků 14, 146 00 Praha 4
(dále jen "dlužník“ na straně jedné)

a

Ivan Rychlík
narozen 15. 9. 1974
číslo OP 458634712
trvale bytem Lesní 25, 146 00 Praha 4
(dále jen "věřitel“ na straně druhé)

tímto uzavírají podle § 574 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

dohodu o prominutí dluhu:

I.

Účastníci této dohody shodně konstatují, že věřitel má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku ve výši 300 000 Kč, s jejíž úhradou je dlužník v

Nahrávám...
Nahrávám...