dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Žaloba o zaplacení pohledávky s příslušenstvím

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Žaloba o zaplacení pohledávky s příslušenstvím

Stáhnout vzor

Městský soud v Praze
(pracoviště Slezská)
Slezská 9
120 00 Praha 2

Dvojmo

Žalobce: Sad a Zahrada, s.r.o., IČ: 12345678, se sídlem Táborská 79, 256 00 Benešov,

zastoupený JUDr. Jaroslavem Svobodou, advokátem, číslo průkazu 1234, se sídlem Václavské náměstí 39, 110 00 Praha 1.
Žalovaný: Zahradnické služby, a.s., IČ: 12345678, se sídlem Průběžná 56, 100 00 Praha 10.

ŽALOBA O ZAPLACENÍ 525 423,- Kč S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Přílohy:

  • plná moc na JUDr. Jaroslava Svobodu udělená žalobcem pro zastupování ve věci

  • výpis z obchodního rejstříku žalobce

  • výpis z obchodního rejstříku žalovaného

  • kopie kupní smlouvy ze dne 2. 7. 2005 mezi žalobcem a žalovaným na dodávku dvou zahradních traktorů zn. Husquarna

  • kopie dodacího listu ze dne 15. 8. 2005 podepsaného žalovaným

  • kopie daňového dokladu ze dne 15. 8. 2005 vystaveného žalobcem

  • kopie doporučeného dopisu ze dne 12. 9. 2005 zaslaného žalobcem žalovanému, včetně kopie doručenky

  • kopie doporučeného dopisu ze dne 22. 11. 2005 zaslaného žalobcem žalovanému, včetně kopie doručenky

  • kopie doporučeného dopisu ze dne 15. 12. 2005 zaslaného žalobcem žalovanému, včetně kopie doručenky

  • kopie doporučeného dopisu ze dne 8. 3. 2006 zaslaného žalobcem žalovanému, včetně kopie doručenky

I.

Mezi žalobcem jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím byla dne 2. 7. 2005 uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem byla dodávka dvou víceúčelových zahradních traktorů zn. Husquarna HK 130 s příslušenstvím sestávajícím se z dvou kusů travního válce, dvou kusů přívěsného vozíku, dvou kusů koše na sběr trávy a dvou kusů travního provzdušňovače, to vše za kupní cenu ve výši 525 423,- Kč.

Výše uvedené zboží bylo žalovanému v souladu s kupní smlouvou dodáno dne 15. 8. 2005, kdy jej také žalovaný převzal a jeho převzetí potvrdil podpisem dodacího listu. V kupní smlouvě bylo dohodnuto, že zboží bude žalovaným uhrazeno na základě vystavení daňového dokladu (faktury) žalobcem, a to do 15 dnů od vystavení tohoto daňového dokladu, přičemž daňový

Nahrávám...
Nahrávám...