dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

28.4.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Stáhnout vzor

Obvodní soud pro Prahu 10
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10

V Praze dne 15. ledna 2009

 
Žalobce: Josef Mourek, nar. 15. 5. 1980
bytem Kachlíková 12, Praha 5, PSČ 158 00
Žalovaní: 1. Richard Konopný, nar. 5. 5. 1950
bytem Soukenná 3205/11, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00
2. Ing. arch. Štěpán Masný, nar. 12. 5. 1970
bytem Soukenná 3205/11, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00

Věc: Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

TROJMO

Soudní poplatek bude uhrazen na základě výzvy soudu

I.

Žalobce i oba žalovaní jsou podílovými spoluvlastníky nemovitostí:

  • rodinného domu – č. p. 333 umístěného na pozemku p. č. 385/3 (zastavěná plocha a nádvoří),

  • garáže – bez č. p. – umístěné na pozemku p. č. 322/4 (zastavěná plocha a nádraží) a

  • pozemků p. č. 385/3, 322/4, 333/4,

vše v katastrálním území Strašnice, obec Praha (dále jen "nemovitosti“).

Výše spoluvlastnických podílů na nemovitostech činí:

  • výše spoluvlastnického podílu žalobce Josefa Mourka – Ľ z celku,

  • výše spoluvlastnického podílu žalovaného č. 1 Richarda Konopného – # z celku,

  • výše spoluvlastnického podílu žalovaného č. 2 Ing. arch. Štěpána Masného – Ľ z celku.

Vlastnické právo k nemovitostem je zapsáno na listu vlastnictví č. 55 vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu pro k.ú. Strašnice, obec Praha. Vlastnické právo získali všichni tři účastníci jako dědictví po paní Jiřině Rejmundové, zemřelé dne 20. 2. 2000, naposledy bytem Na Šejdru 15, Praha 4, se kterou byli všichni v příbuzenském poměru. Nabytí spoluvlastnických podílů z dědictví bylo potvrzeno usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 5 D 56/2003 ze dne 5. 6. 2003, které nabylo právní moci dne 30. 6. 2003.

Důkaz: list vlastnictví č. 55 pro k. ú. Strašnice, obec Praha
usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 5 D 56/2003 ze dne 5. 6. 2003

II.

Při užívání nemovitostí dochází mezi účastníky k častým neshodám. Účastníci se nejsou schopni dohodnout na způsobech oprav a ani na způsobu využití nemovitostí. Tento stav je jednoznačně v neprospěch výše uvedených nemovitostí, neboť tyto potřebují rozsáhlou rekonstrukci a pravidelnou údržbu. Nemovitosti se již nyní nacházejí v havarijním stavu, kdy začíná zatékat střechou.

Se žalovanými jsem se několikrát snažil na všem dohodnout, dokonce jsem nabízel, že spoluvlastnické podíly od nich odkoupím nebo že jim sám svůj spoluvlastnický podíl prodám. Žalovaní však jakékoliv dohody se mnou odmítají. Odmítli i nabídku na společný

Nahrávám...
Nahrávám...