dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor A: Upozornění na možnost odstoupit od spotřebitelské smlouvy sjednané mimo provozovnu dodavatele

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Upozornění na možnost odstoupit od spotřebitelské smlouvy sjednané mimo provozovnu dodavatele

Stáhnout vzor

Vzor
Vážený zákazníku,

dne ........................ jste uzavřel se společností ........................ (název dodavatele, IČ)

spotřebitelskou smlouvu č. ................................................ (označení smlouvy)

ohledně ........................................................................ (popis předmětu smlouvy)

Podle ust. § 57 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo od uvedené smlouvy odstoupit:

  1. ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření,

  2. nedošlo-li dosud ke splnění dodávky

Nahrávám...
Nahrávám...