dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Udělení prokury (podle § 14 obchodního zákoníku)

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Udělení prokury (podle § 14 obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

Společnost: .....................................
se sídlem: .........................................
IČ: ...........................................................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ............... soudem v ...................., oddíl .............., vložka č. ..............
jejímž jménem jedná pan/paní: ............................., ...............................

(dále jen "společnost“)

uděluje tímto prokuru

panu/paní .....................................................
nar. dne .......................................................
bytem ..........................................................

(dále jen "prokurista č. 1“)

a

panu/paní .....................................................
nar. dne .......................................................
bytem ..........................................................

(dále jen "prokurista č. 2“)

Prokuristé

Nahrávám...
Nahrávám...