dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor A Slib odškodnění (dle § 725 a násl. obchodního zákoníku)

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Slib odškodnění (dle § 725 a násl. obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

Podepsaná společnost

................................................................. ........

IČ: ................................................................. ..

se sídlem: ........................................................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ................ v oddíle ......, vložka č. ..........

jejímž jménem jedná: .......................................

(dále jako "Slibující“)

tímto v souladu s § 725 a násl. obchodního zákoníku činí následující

slib odškodnění:

Slibující tímto prohlašuje, že v den ............. se bude konat na pozemku parc. č. ..............nacházejícím se v katastrálním území ....................., obec ....................., zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ....................... na listu vlastnictví č. ............ pro obec .................... a katastrální území ....................., který je v jeho vlastnictví (dále jako " Pozemek Slibujícího“), dobročinná akce pod názvem "Děti sobě“. Za účelem organizační přípravy této akce Slibující potřebuje dopravit na Pozemek Slibujícího za pomoci dvou nákladních vozidel potřebný materiál na výstavbu stanového městečka, ve kterém budou akce probíhat. Doprava potřebného materiálu je možná pouze přes pozemek parc. č. ..............nacházející se v katastrálním území ....................., obec ....................., zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu ....................... na listu vlastnictví č. ............ pro obec .................... a katastrální území ....................., který je ve vlastnictví Příjemce slibu (dále jako " Pozemek Příjemce slibu“).

Slibující tímto žádá společnost:

Nahrávám...
Nahrávám...