dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A Rozhodčí žaloba

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Rozhodčí žaloba

Stáhnout vzor

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České

republiky a Agrární komoře České republiky

Dlouhá třída 13

116 78 Praha 1

   
Žalobce: PODNIKAVÁ a.s.
se sídlem Praha 5, K Oboře 76, PSČ 150 00
IČ 12345678

Právně zastoupen: JUDr. Pavlem Krátkým, advokátem se sídlem Krátká 19, 111 50 Praha 1

dále jen "žalobce“

   
Žalovaný: Novoměstská podnikatelská, spol. s r.o.
se sídlem Praha 10, Za hrádečkem 45, 100 00
IČ 234 56 765

dále jen "žalovaný“

ŽALOBA O ZAPLACENÍ 2 553 000 KČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

V pěti vyhotoveních včetně příloh

Poplatek za řízení bude uhrazen na výzvu rozhodčího soudu

Přílohy:

 • plná moc právního zástupce žalobce

 • výpis z obchodního rejstříku žalobce

 • výpis z obchodního rejstříku žalovaného

 • Rámcová kupní smlouva uzavřená mezi stranami dne 1. 6. 2009

 • objednávka žalovaného ze dne 12. 9. 2009

 • dopis žalobce ze dne 16. 9. 2009

 • předávací protokol ze dne 27. 10. 2009

 • faktura ze dne 25. 10. 2009

 • dopis žalobce ze dne 11. 11. 2009

 • dopis žalovaného ze dne 18. 12. 2009

Touto žalobou se žalobce z níže uvedených důvodů domáhá splnění peněžitých povinností, smluvně převzatých žalovaným na základě Rámcové kupní smlouvy.

Touto žalobou se žalobce na žalovaném dále domáhá náhrady nákladů vzniklých v rozhodčím řízení.

I.
Pravomoc rozhodčího soudu k řízení

Dne 1. 6. 2009 byla mezi žalobcem a žalovaným uzavřena Rámcová kupní smlouva (dále jen "Smlouva“). Touto smlouvou se žalobce zavázal dodávat žalovanému zboží, na jehož koupi bude mezi stranami uzavřena dílčí kupní smlouva. K jejímu uzavření dochází odsouhlasením podmínek specifikovaných v čl. X Smlouvy, a to postupem uvedeným ve stejném článku Smlouvy.

V čl. XII. odst. 6 Smlouvy se strany zavázaly jejich vzájemné spory řešit v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Zmíněné ustanovení stanoví:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

Důkaz:

 • Rámcovou kupní smlouvou, uzavřenou mezi stranami dne 1. 6. 2009

II.
Vznik pohledávky žalobce

Na základě Smlouvy docházelo v rámci spolupráce mezi stranami k uzavírání dílčích kupních smluv, a to formou objednávek žalovaného akceptovaných žalobcem. Součástí každé dílčí kupní smlouvy byly i veškeré podmínky uvedené ve Smlouvě.

Spolupráce smluvních stran probíhala po několik měsíců od uzavření Smlouvy bez komplikací, a to

Nahrávám...
Nahrávám...