dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor A Pozvánka na valnou hromadu

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Pozvánka na valnou hromadu

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Alfa, a.s.

IČ: 234 54 323

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 24, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 7654

tímto svolává

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 19. června 2011 od 15.00 hodin v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 24, PSČ 110 00, v zasedací místnosti ve 3. patře, ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu valné hromady.

  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě.

  3. Odvolání a jmenování členů představenstva.

  4. Závěr.

Podmínky pro účast na valné hromadě:

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 14:30 do 15:00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným

Nahrávám...
Nahrávám...