dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor A - Podnět k prohlášení nicotnosti (podle § 78 spr. ř.)

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A - Podnět k prohlášení nicotnosti (podle § 78 spr. ř.)

Stáhnout vzor

   
Ústřednímu řediteli České obchodní
inspekce
Štěpánská 15
Praha 2
120 00
Věc: Podnět k prohlášení nicotnosti

Dne 11. 11. 2009 byla společnosti KFL, a. s. pod č.j. OI/1298-85, uložena pokuta ve výši 100.000 Kč za porušení § 24 odst. 7 písm. f) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené rozhodnutí vydal oblastní inspektorát České obchodní inspekce v Plzni (dále též "ČOI“). Důvodem k uložení pokuty byla skutečnost, že do prodejny byly umístěny výrobky, které nesměly být prodávány společně s ostatními výrobky.

Protože se však jednalo o potraviny, o nichž bylo inspektorem podle § 5 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto tak, že byl stanoven zákaz jejich prodeje, domníváme se, že v pravomoci ČOI nebylo uložení sankce za tento delikt. Vydané rozhodnutí je z tohoto důvodu nicotné.

O vydání rozhodnutí totiž rozhodl věcně nepříslušný orgán, což podle § 77 odst. 1 správního řádu představuje důvod nicotnosti, k jejímuž

Nahrávám...
Nahrávám...