dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor A: Plná moc (pro fyzickou osobu)

28.7.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Plná moc (pro fyzickou osobu)

Stáhnout vzor

PLNÁ MOC
(pro fyzickou osobu)

Pan/Paní
Jméno, příjmení: ..................................................................................
RČ: .......................................................................................................
Trvale bytem: ......................................................................................
(dále jen "zmocnitel“)

tímto
zmocňuje

Pan/Paní
Jméno, příjmení: ..................................................................................
RČ: .......................................................................................................
Trvale bytem: ......................................................................................
(dále jen "zmocněnec“),

aby jménem zmocnitele provedl tento právní úkon:

Nahrávám...
Nahrávám...