dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A Oznámení o konání mimořádné valné hromady rozhodující o snížení základního kapitálu

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Oznámení o konání mimořádné valné hromady rozhodující o snížení základního kapitálu

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Představenstvo společnosti

Ruvuma Investment a.s.

se sídlem Praha 5, Kostohryzová 569/74, PSČ 150 00, IČ 238 94 579,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 54789

(dále jen "Společnost“)

tímto ve smyslu ust. § 184a zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, svolává

M I M O Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

která se bude konat dne 5. května 2011 od 13:00 hodin v zasedací místnosti

v sídle Společnosti na adrese Praha 5, Kostohryzová 569/74, PSČ 150 00.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 12:30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady

  2. Volba orgánů valné hromady

  3. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu

  4. Závěr

Rozsah snížení základního kapitálu

Základní kapitál Společnosti ve výši 5 000 000 Kč se snižuje o částku 3 000 000 Kč na novou výši 2 000 000 Kč.

Důvod snížení základního kapitálu

Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady ztráty Společnosti vykázané v letech 2008 a 2009 a převedené na účet ztrát minulých let v celkové výši 4 562 200 Kč. Zbylá ztráta ve výši rozdílu mezi celkovou výší ztráty a celkovým rozsahem snížení základního kapitálu společnosti ve výši 1 562 200 Kč zůstane neuhrazená na účtu ztrát minulých let.

Vzhledem k důvodu snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem toliko změnami údajů v účetnictví společnosti.

Způsob snížení základního kapitálu

Způsob snížení základního kapitálu bude určen ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku jako snížení jmenovité hodnoty akcií Společnosti tak, že dojde k výměně dosavadních akcií

Nahrávám...
Nahrávám...