dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor A: Návrh na zrušení účasti společníka v s.r.o. soudem

29.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Návrh na zrušení účasti společníka v s.r.o. soudem

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Městskému soudu v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

V Praze, dne 8. srpna 2012


Navrhovatel: Jan Peterka, nar. 12. září 1965, trvale bytem Spálená 5, 101 00 Praha

Odpůrkyně: BW Foto s.r.o., IČ: 125 65 847, se sídlem Štefánikova 278, 150 00 Praha 5


Návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti
dle § 148 odst. 1 obchodního zákoníku


DVOJMO!

Soudní poplatek ve výši 2000 Kč vylepen v kolcích na prvopisu návrhu


I.

Společenskou smlouvou ze dne 6. března 2006 založili společníci Petr Novák, nar. 25. prosince 1970, trvale bytem Francouzská 4, 120 00 Praha, Zdena Černá, nar. 4. dubna 1973, trvale bytem Újezd 19, 118 00 Praha a Jan Peterka, nar. 12. září 1965, trvale bytem Spálená 5, 101 00 Praha, společnost BW Foto, s.r.o. (dále jen "Společnost“). Dle společenské smlouvy každému ze společníků náleží obchodní podíl ve výši 1/3 účasti na společnosti. Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 6548.

Důkazy:

  • - Společenská smlouva o založení Společnosti ze dne 6. března 2006
  • - Výpis z obchodního rejstříku


II.

Společnost byla původně založena se záměrem podnikání v oboru fotografických služeb. Z důvodu velké konkurence v tomto odvětví se společnost na trhu neetablovala, a tak bylo valnou hromadou konanou dne 6. června 2012 rozhodnuto o změně předmětu podnikání na poradenství v oblasti zdravého životního stylu. O této skutečnosti bylo rozhodnuto hlasováním, většina pro přijetí usnesení byla zabezpečena hlasy ostatních společníků.

Navrhovatel jako jediný

Nahrávám...
Nahrávám...