dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A Návrh na nařízení exekuce

10.5.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A Návrh na nařízení exekuce

Stáhnout vzor

Exekutorský úřad Hodonín

JUDr. Jan Stranílek

Na stráni 24

695 46 Hodonín

V Praze dne 20. 8. 2009

       
Oprávněný: Českomoravská družstevní záložna

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle Dr, vložka 89712

se sídlem Brno, Jilemnická 20, PSČ 600 20

IČ 55223877

Povinný: Marta Malá, r.č. 551409/894
bytem Želivského 252, 695 46 Hodonín
Exekutor, který má být pověřen provedením exekuce: JUDr. Jan Stranílek, Exekutorský úřad Hodonín, Na stráni 24, 695 46 Hodonín
Exekuční titul: Rozsudek Okresního soudu v Hodoníně, č.j. 22 C 55/2008, ze dne 15. 2. 2009

O vymožení částky 45 000 Kč s příslušenstvím

Návrh na nařízení exekuce

DVOJMO

Doporučeně

Přílohy: Originál (kopie) exekučního titulu

I.

Rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně č.j. 22 C 55/2008, ze dne 15. 2. 2009 bylo povinnému uloženo zaplatit oprávněnému částku ve výši 45 000 Kč s 25 % úrokem z prodlení p.a. z částky 45 000 Kč od 23. 3. 2008 do zaplacení a na nákladech řízení částku ve výši 1800 Kč.

Tento rozsudek nabyl právní moci dne 17. 3. 2009, a je vykonatelný.

Důkaz: Rozsudek Okresního soudu v Hodoníně č.j. 22 C 55/2008 ze dne 15. 2. 2009

II.

Povinný uloženou povinnost nesplnil, a to ani zčásti. K vymožení toho, co

Nahrávám...
Nahrávám...