dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor A: Nabídka na využití předkupního práva

2.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Nabídka na využití předkupního práva

Stáhnout vzor

Vážený pan

Richard Konopný

Soukenná 3205/11

100 00 Praha 10 – Strašnice

V Praze 16. 1. 2009

Věc: Nabídka na využití předkupního práva

Vážený pane Konopný,

dovolte, abych Vám tímto oznámil, že jsem se rozhodl prodat svůj spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na následujících nemovitostech:

  • rodinném domě – č. p. 333 umístěném na pozemku p. č. 385/3 (zastavěná plocha a nádvoří),

  • na garáži – bez č. p. – umístěné na pozemku p. č. 322/4 (zastavěná plocha a nádraží) a

  • na pozemcích p. č. 385/3, 322/4, 333/4,

vše v katastrálním území Strašnice, obec Praha.

S ohledem na můj výše uvedený záměr si Vám dovoluji, jakožto spoluvlastníkovi výše specifikovaných nemovitostí, jemuž svědčí dle § 140 zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonné předkupní právo, nabídnout výše uvedený spoluvlastnický podíl k odkoupení, a to za kupní cenu ve výši 2 500 000 Kč. Při stanovení požadované výše kupní ceny jsem vycházel z ceny, kterou mi za můj spoluvlastnický podíl nabídl zájemce o jeho koupi.

Zároveň si Vás dovoluji informovat, že dopis

Nahrávám...
Nahrávám...