dnes je 23.9.2023

Input:

Vzor A: Dohoda o změně pracovní smlouvy - změna druhu práce

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Dohoda o změně pracovní smlouvy – změna druhu práce

Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

.............................................................................................................
se sídlem ..............................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .................................................
jehož jménem jedná ..............................................................................

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

.............................................................................................................
nar.: .....................................................................................................
bytem: ..................................................................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Dohodu o změně pracovní smlouvy

I.

  1. Smluvní strany uzavřely dne .................. pracovní smlouvu, na

Nahrávám...
Nahrávám...