dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor A: Dohoda o rozvázání pracovního poměru

3.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Dohoda o rozvázání pracovního poměru

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

...........................................................................................................
se sídlem .............................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................................................
jehož jménem jedná .............................................................................

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................
nar.: ....................................................................................................
bytem: .................................................................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako

Nahrávám...
Nahrávám...